Hình ảnh rác thải biển được sắp xếp thành những tác phẩm ấn tượng

Nghệ sĩ Barry Rosenthal đã thu nhặt rác thải nhựa trên bờ biển New York. Ông nhận ra rằng các chai lọ, đồ chơi, và rác thải, giấy gói thực phẩm dù qua thời gian bị hao mòn, phai màu nhưng lại rất khó bị phân huỷ và tồn tại rất lâu. Và từ đó, Barry đã nảy lên ý tưởng chụp ảnh lại toàn bộ rác ông đã thu nhặt và tạo ra tác phẩm lấy ý tưởng từ rác thải đại dương.

Điều đáng chú ý khi mỗi tấm ảnh đều được Barry sắp xếp các mẫu rác thải theo cùng màu sắc hoặc theo một bố cục nhất định trong rất đồng đều và hài hoà.

Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-green-containers.adapt.710.1.jpg…
Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-blue-ocean.adapt.710.1.jpg…
Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-the-grid.adapt.1900.1.jpg…
Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-the-choking-point.adapt.1900.1.jpg…
Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-pens-markers.adapt.710.1.jpg…
Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-forks-spoons-knives.adapt.710.1.jpg…

Những tác phẩm này Barry muốn nhằm đến kêu gọi bảo vệ môi trường đặc biệt là môi trường đại dương biển.

Cá nhân mình cảm thấy khá "tởm" khi bờ biển hay dưới lòng biển lại tồn tại nhiều vật thể nhựa đến như vậy (từ cái thìa, ống hút, cho đến bút,...). Và nếu tưởng tượng rằng các sinh vật đang sống ngoài đại dương phải chịu ảnh hưởng bởi những gì con người gây ra thì thật đáng thương.

Tham khảo NationalgeographicNghệ sĩ Barry Rosenthal đã thu nhặt rác thải nhựa trên bờ biển New York. Ông nhận ra rằng các chai lọ, đồ chơi, và rác thải, giấy gói thực phẩm dù qua thời gian bị hao mòn, phai màu nhưng lại rất khó bị phân huỷ và tồn tại rất lâu. Và từ đó, Barry đã nảy lên ý tưởng chụp ảnh lại toàn bộ rác ông đã thu nhặt và tạo ra tác phẩm lấy ý tưởng từ rác thải đại dương.

Điều đáng chú ý khi mỗi tấm ảnh đều được Barry sắp xếp các mẫu rác thải theo cùng màu sắc hoặc theo một bố cục nhất định trong rất đồng đều và hài hoà.

Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-green-containers.adapt.710.1.jpg…
Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-blue-ocean.adapt.710.1.jpg…
Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-the-grid.adapt.1900.1.jpg…
Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-the-choking-point.adapt.1900.1.jpg…
Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-pens-markers.adapt.710.1.jpg…
Đang tải proof-plastic-barry-rosenthal-forks-spoons-knives.adapt.710.1.jpg…

Những tác phẩm này Barry muốn nhằm đến kêu gọi bảo vệ môi trường đặc biệt là môi trường đại dương biển.

Cá nhân mình cảm thấy khá "tởm" khi bờ biển hay dưới lòng biển lại tồn tại nhiều vật thể nhựa đến như vậy (từ cái thìa, ống hút, cho đến bút,...). Và nếu tưởng tượng rằng các sinh vật đang sống ngoài đại dương phải chịu ảnh hưởng bởi những gì con người gây ra thì thật đáng thương.

Tham khảo: Nationalgeographic​ | Nguồn: tinhte.vn